About Panchayat Samiti Gadhinglaj

गडहिंग्लज पंचायत समिती ही तालुक्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासाचे कार्य करीत आहे. गडहिंग्लज पंचायत समितीचे संकेतस्थळ कार्यान्वीत करतांना डिजिटल इंडियाचा मुख्य हेतू प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.


Read More 

Digital Grampanchayat Project

डिजिटल इंडिया अंतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे ग्रामपंचायतींचा विकास होण्यासाठी आम्ही 'डिजिटल ग्राम' संकल्पना राबवली आहे.


Read More

Panchayat Samiti Schemes

पंचायत समिती मधील विविध योजना व त्याची परिपूर्ण माहिती तसेच विविध विभागांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आली आहे. योजनाविषयक माहितीचा समाजातील प्रगत घटकाबरोबरच समाजातील दुर्बल व शेवटच्या घटकापर्यंत मिळण्यास मदत होईल.


Read More 

पंचायत समिती गडहिंग्लज
Menu

इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना
विभागाचे नाव – इंदिरा आवास योजना
खाते प्रमुखाचे पदनाम – विस्तार अधिकारी (सांखिकी)
खाते प्रमुखाचे नाव – श्री.आर.एस.गवळी
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक -०२३२७-२२२२३८ 

विभागाकडील कार्ये व कर्तव्ये :

  • इंदिरा आवास योजने अंतर्गत सन-२०१३-१४ पासून शासनाकडून होणारया उद्दिष्टा नुसार पात्र लाभार्थीना घरकूल बांधकामासाठी अनुदान उपलब्ध करून देणे.